Контакт

Адреси:

Продавница и сервис: ГТЦ, спрат 2,секција 6 - Скопје

Канцеларија: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.20 спрат 3 – Скопје

Магацин: Караорман - Пинтија

Работно време:

Понеделник до петок: 10:00 – 18:00

Сабота: 10:00 – 14:00

Е-пошта:

dimanco@on.net.mk

info@dimanco.com.mk

Телефонски броеви:

+389 2 3110-994

+389 2 3110-995

+389 2 3133-006

Facebook:

dimancodmc