За нас

DMC - Di Man Co извоз-увоз

Друштвото за производство, промет и услуги “Ди Ман Ко” ДООЕЛ извоз-увоз е формирано во Јануари 2001 година со седиште во Скопје. Основната дејност беше работење со наменски средства за потребите на МО и МВР на Р.М. Поаѓајки од фактот што пазарот во Р.М. е релативно мал, фирмата од почетокот на формирањето ги дефинира и другите правци на работење:

  • трговија на мало и големо со ловно оружје и муниција, ловно спортска опрема
  • сервис за оружје
  • продажба на пиротехника и реализација на огномети
  • увоз и реализација на воено-полициски средства за потребите на Р.Македонија
  • реализација на транзити со експлозиви и воени средства низ територијата на Р.М.

Локација