Видови

Муниција

Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 9 mm Luger
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 7,62 mm Tokarev
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 7,65 mm
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 6,35 mm
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 357 Magnum
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 45 Auto
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Prvi Partizan A.D.
Калибар: 22 LR
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Sellier & Bellot J.S.C.
Калибар: 9 mm Luger
Вид: Пиштолска муниција
Производител: Geco
Калибар: 9 mm Luger