Батерии

Вид: Батерии за дневни огномети
Висина: 30 Метри
Времетраење: 14 Секунди
Испукувања: 50
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB233
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 32 Секунди
Испукувања: 25
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија ТXB250
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 8 Секунди
Испукувања: 100
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB506
Вид: Батерии до 200 испукувања
Опис: колач
Висина: 30 Метри
Времетраење: 110 Секунди
Испукувања: 192
Калибар: 1,2''
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 45 Метри
Времетраење: 100 Секунди
Испукувања: 36
Калибар: 2,5''
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 50 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 23 Секунди
Испукувања: 49
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 12 Метри
Времетраење: 18 Секунди
Испукувања: 16
Калибар: 0,8''
Слики:
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 20 Метри
Времетраење: 100 Секунди
Испукувања: 78
Калибри:
24 x 0,8''
54 x 1,2''
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 50 испукувања
Висина: 35 Метри
Времетраење: 35 Секунди
Испукувања: 49
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB683
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 50 Секунди
Испукувања: 100
Калибар: 1,2''
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 150 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 29 Секунди
Испукувања: 150
Калибри:
30 x 0,8''
120 x 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB772
Вид: Батерии до 50 испукувања
Висина: 28 Метри
Времетраење: 50 Секунди
Испукувања: 37
Калибар: 1''
Слики:
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 30 Секунди
Испукувања: 25
Калибар: 0,8''
Слики:
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 20 Метри
Времетраење: 75 Секунди
Испукувања: 61
Калибар: 1''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB799
Вид: Батерии со повеќе од 200 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 180 Секунди
Испукувања: 300
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB255
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 15 Секунди
Испукувања: 25
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB475
Вид: Батерии до 50 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 25 Секунди
Испукувања: 49
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 150 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 30 Секунди
Испукувања: 130
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB480
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 9 Секунди
Испукувања: 100
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB507
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 12 Секунди
Испукувања: 100
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB517
Вид: Батерии за дневни огномети
Висина: 30 Метри
Времетраење: 17 Секунди
Испукувања: 36
Калибар: 1,5''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB552
Вид: Батерии до 50 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 30 Секунди
Испукувања: 36
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 20 Метри
Времетраење: 17 Секунди
Испукувања: 19
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB592
Вид: Батерии до 200 испукувања
Висина: 50 Метри
Времетраење: 90 Секунди
Испукувања: 200
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB653
Вид: Батерии до 150 испукувања
Висина: 50 Метри
Времетраење: 105 Секунди
Испукувања: 150
Калибар: 1,2''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB654
Вид: Батерии со повеќе од 200 испукувања
Висина: 25 Метри
Времетраење: 230 Секунди
Испукувања: 398
Калибри:
69 x 0,8''
54 x 1''
275 x 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB678
Вид: Батерии со повеќе од 200 испукувања
Висина: 25 Метри
Времетраење: 180 Секунди
Испукувања: 368
Калибри:
46 x 0,8''
72 x 1''
250 x 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB679
Вид: Батерии до 150 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 75 Секунди
Испукувања: 150
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB684
Вид: Батерии до 100 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 72 Секунди
Испукувања: 100
Калибар: 1,2''
Видеа:
https://www.youtube.com/watch?...
Вид: Батерии до 150 испукувања
Висина: 30 Метри
Времетраење: 25 Секунди
Испукувања: 120
Калибар: 1,2''
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB771
Вид: Батерии до 25 испукувања
Висина: 25 Метри
Времетраење: 30 Секунди
Испукувања: 19
Калибар: 0,8''
Слики:
Видеа:
http://www.youtube.com/watch?v... Батерија TXB826